ഞങ്ങളുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ

സ്കൂളുകൾ

ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ, ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എന്നിവയുടെ നടത്തിപ്പാണ് ഈ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രധാനമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. Kindergarten, ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ, High School, and Higher Secondary School under its Management.

Swami Vivekananda said: ‘The national ideals of India are renunciation and service.’ ‘My idea of education is gurugrihavasa’.

The young minds should be trained in such a way as they would be ready to absorb noble ideas and make themselves self-respecting, self-reliant, bold, intelligent, and noble citizens of our country. It is with this end in view that a school was started. There was a Higher Elementary School and a Primary School. To give more facilities for education to the children of the neighbouring villages, the Higher Elementary School was converted into a High School in 1953. The High School was upgraded to Higher Secondary in the year 2000. A kindergarten was started in 2020.

Kindergarten

A kindergarten with 42 boys and girls.

ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ

A ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ.

ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ

A primary school with 343 boys and 332 girls.

പ്രവർത്തനസമയം

തിങ്കളാഴ്ച

}}

9:45 a.m. – 3.40 p.m.

ചൊവ്വാഴ്ച

}}

9:45 a.m. – 3.40 p.m.

Thursday

}}

9:45 a.m. – 3.40 p.m.

Friday

}}

9:45 a.m. – 3.40 p.m.

Saturday

}}

9:45 a.m. – 3.40 p.m.

Photo Gallery

Comments (1)

Great educational institution..

അഭിപ്രായം എഴുതുക

മലയാളം
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.